Mẫu thư chào thầu dịch vụ diệt chuột tại bệnh viện

SỞ Y TẾ TP Đà Nẵng BỆNH VIỆN  

Số: /TB-BVAB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

, ngày 24 tháng 04 năm xxx 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu) 

Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ 

thế như sau: 

1. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ diệt chuột tại Đà Nẵng và kiểm soát Chuột, Mối và Côn trùng (ruồi, muỗi, kiến, gián) tại bệnh viện  năm xxx-xxx. 

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện , số 146 , Quận Hải Châu, Đà Nẵng. 

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày ký. 

7. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, và các chi phí khác có liên quan. 

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16h00 ngày 05/05/xxx hoặc đến khi Bệnh viện nhận đủ báo giá theo quy định. 

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá : Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Tổ mua sắm, Bệnh viện , Quận Hải Châu, Đà Nẵng. Người nhận: (SĐT: ). 

10. Yêu cầu khác: Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau: 

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu) theo mẫu đính kèm hoặc mẫu của công ty; 

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu (nếu có); 

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực hoặc ký từ năm 2022 trở về sau hoặc thông báo trúng thầu (nếu có); 

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa: (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác). 

Trân trọng ./. 

Nơi nhận: 

– Như trên; 

– Luu: VT, TMS; 

BÊN PHỤ LỤC 2: YÊU CẦU KỸ THUẬT 

(Kèm theo Thông báo mời chào giá số: ..354./TB-BVAB ngày 24./.4../xxx) 

I. Giới thiệu chung 

Địa điểm thực hiện dịch vụ: Quận Hải Châu, Đà Nẵng 

Thời gian thực hiện dịch vụ: 12 tháng. 

II. Các yêu cầu: 

1. Yêu cầu chung 

Nhà thầu có ngành nghề kinh doanh diệt chuột, mối và côn trùng. 

Nhà thầu đưa ra quy trình diệt chuột, mối và côn trùng, chịu mọi trách nhiệm, tính toán lượng hóa chất cần sử dụng và tần suất để đảm bảo xử lý hiệu quả chuột, mối và côn trùng trong Bệnh viện. (Nhà thầu có thể liên hệ Phòng HC-QT theo số SĐT:  (SĐT: ) hoặc trực tiếp Bệnh viện để khảo). 

Trong trường hợp bất thường khi có chuột, mối và côn trùng phải xử lý ngay đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện 

2. Yêu cầu về dịch vụ 

a. Diện tích xử lý: 

Diện tích 

STT 

Khu vực thực hiện 

(m2) 

Diệt và kiểm soát Chuột 

Toàn bộ khuôn viên sân vườn tòa nhà, bãi xe, sân vườn, cống rãnh.. Khu vực lân cận xung quanh bệnh viện khu nhà cũ (khu C+D+E) + khối nhà A+khu B (khu BHYT) 

2.472 

23 

Khu vực tầng hầm + bãi xe + toilet khối nhà A Khu tầng trệt, lầu 1,2,3 khu nhà cũ (khu C+D+E): Khu kiểm soát nhiễm khuẩn, Hồi sức tích cực chống độc, lão khoa, thận nhân tạo, khoa xét nghiệm, tổ vật tư, Y học Cổ truyền, Kho hồ sơ TCKT, Kho Hồ sơ Bệnh án, kho P. HCQT 

2.526 

3.178 

45 

Các Kho thuốc-khoa Dược khối nhà A 

80 

Kho khu B (Khu khám BHYT) 

60 

Khu vực Toilet từ lâu 1 đến lầu 12 của khối nhà A 

437 

Khu vực thay đồ nhân viên của khối nhà A 

126 

II 

Diệt và kiểm soát Mối 

Kho hồ sơ TCKT của khu nhà cũ (khu C+D) 

74 

Các Kho khu BHYT 

164 

Các Kho Hồ sơ bệnh án khu nhà cũ (khu C+D) 

410 

Các Phòng họp khối nhà A 

87 

Các khu vực có gỗ trang trí nội thất bên trong khối nhà A 

276 

19 

Kho thuốc khoa Dược khối nhà A 

80 

Kho phòng HCQT khu nhà cũ (khu D) + khối nhà A (lầu 10 + tầng hầm) 

135 

III 

Diệt và kiểm soát Côn trùng (ruồi, muỗi, kiến, gián) 

STT 

Khu vực thực hiện 

Khu vực ngoại cảnh: Sân vườn, bảo vệ, bãi xe, cống rãnh, 

hố 

Diện tích (m2) 

2.472 

ga, khu vực các thùng rác..xung quanh lân cận khuôn viên bệnh viện 

Khu vực tầng hầm + bãi xe + toilet của khối nhà A 

2.526 

Khu vực các hành lang + toilet từ lầu 1 đến lầu 12 của khối 

1.743 

nhà A 

Hành lang khu B+ toilet (Khu khám BHYT) 

120 

Khu vực các hành lang + toilet từ lầu 1 đến lầu 3 của khu nhà cũ (khu C+D+E) 

727 

Khu vực cầu thang bộ số 1, số 2 của khu nhà cũ (khu C+D+E) và khối nhà A (thang bộ) 

198 

Khu vực khoa khám bệnh của khối nhà A 

1.326 

Khu vực cấp cứu + sảnh cấp cứu khối nhà A (khoa CĐHA, Khu khám chuyên gia) 

273 

b. Phương pháp xử lý: 

– Đối với Chuột: 

Tại các đầu mối “nhạy cảm” (ngóc ngách, góc kẹt, plafond, các gầm máy phát điện, các tủ điện, đường cáp điện, hộp gen ….của Bệnh viện), sử dụng keo dính Chuột. Ở các khu vực ngoại vi, dọc vách tường, hang ổ trú ngụ, các đường cống, khu vực bãi rác, bãi xe, khu vực sân vườn của Bệnh viện. Sử dụng chế phẩm diệt Chuột nhằm dẫn dụ Chuột ăn thuốc. Có đội ngũ nhân viên trong việc Diệt & kiểm soát, thu dọn xác Chuột, bảo đảm vệ sinh môi trường và hiệu quả công việc. 

Đối với Côn trùng (Ruồi, muỗi, kiến, gián): 

– Các đợt xử lý được thực hiện để tiêu diệt các loại côn trùng ngăn ngừa dịch hại hiện hữu theo phương pháp: 

+ Công tác kiểm soát côn trùng được thực hiện theo mô hình: từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. 

+ Phun tồn lưu cho toàn bộ tường tất cả các khu vực để tiêu diệt và ngăn chặn các loại côn trùng xâm nhập. Sử dụng bình xịt đeo vai phun hóa chất toàn bộ tường bao quanh bên trong và bên ngoài (Phun từ chân tường lên cao 1,5m). 

+ Đối với Ruồi, muỗi. Hóa chất diệt ấu trùng sẽ được phun vào các hệ thống nước thải những nơi nước đọng sân vườn, nơi để rác để diệt ấu trùng, sau đó phun mù sương sẽ thực hiện để diệt muỗi, ruồi đã trưởng thành. 

+ Đối với gián: sẽ phun tồn lưu hóa chất lên đường đi, vào các ngõ ngách và hệ thống ống dẫn nước thải nới chúng ẩn nấp để diệt tận gốc. 

+ Đối với Kiến: sẽ phun tồn lưu hóa chất lên đường đi của chúng, kết hợp với Gel diệt kiến để diệt tận ổ. 

– Đối với Mối: Tiến hành kiểm tra toàn bộ các khu vực nhằm phát hiện kịp thời dịch hại, phun hóa chất để tiêu diệt và phòng ngừa Mối đất. Sử dụng hóa chất gây dịch lan truyền để tiêu diệt toàn tổ mối. Phun tẩm hóa chất để phòng ngừa 

mối. 

C. Tần suất xử lý 

Kiểm tra, xử lý chuột 3-4 lần/tuần: Kiểm tra đặt bẫy keo chuột và bổ sung bả chuột vào hộp đựng bả chuột, xử lý chuột chết, kết hợp sử dụng mồi vi sinh cho toàn bộ khu vực bên ngoài để tiêu diệt chuột. 

Xử lý mối 01 lần / 3 tháng (Quý) cho toàn bệnh viện. Nếu có mối phát sinh trong vòng 6 giờ nhà thầu cho nhân viên tiến hành xử lý bổ sung tại khu vực phát 

sinh. 

Xử lý côn trùng theo định kỳ: tổng thể 1 tháng/lần toàn bệnh viện. Nếu có côn trùng phát sinh trong vòng 6 giờ nhà thầu cho nhân viên tiến hành xử lý bổ sung tại khu vực phát sinh. 

3. Yêu cầu về nhân sự 

Nhân sự được đào tạo huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ diệt côn trùng, diệt chuột và an toàn lao động, có tác phong lịch sự, có tinh thần hợp tác tốt, đồng phục gọn gàng, có trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động. 

4. Yêu cầu vể thiết bị, dụng cụ 

Keo dính Chuột, chế phẩm dạng ngũ cốc: kích thước nhỏ gọn, tiện lợi dễ sử dụng, có thể đặt bất cứ địa hình nào mà chuột thường xuyên xuất hiện. Keo dính chuột có độ dính cao. 

Máy phun Áp lực, Máy phun thuốc các loại: Dụng cụ diệt côn trùng sử dụng các loại thiết bị mới, có độ ồn nhỏ phù hợp với các khu vực trong Bệnh viện 

5. Yêu cầu về hóa chất 

Chế phẩm, hóa chất diệt côn trùng, diệt chuột có số đăng ký lưu hành sản phẩm còn hiệu lực theo Nghị định 10/VBHN-BYT ngày 05/4/2019 về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế hoặc Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021 ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt nam, danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam hoặc theo các văn bản pháp lý có giá trị cao nhất. 

Chế phẩm, hóa chất diệt chuột, diệt muỗi, diệt ruồi, diệt gián, diệt kiến, diệt mối, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người, hàng hóa và môi trường. 

Nhà thầu cung cấp danh mục chế phẩm, hóa chất, gồm xuất xứ, nhãn mác sản phẩm, số lượng, mô tả hàng hóa trong quá trình thực hiện dịch vụ. Danh mục Chế phẩm, hóa chất 

6. Yêu cầu khác 

Không để các hóa chất, nhiên liệu cháy, nổ bên trong Bệnh viện. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động: Trong quá trình thực hiện dịch vụ tuân thủ tuyệt đối vệ sinh môi trường. Thực hiện đúng quy định về phòng cháy chữa cháy cho bệnh viện và an toàn lao động cho công nhân cũng như an toàn lao động cho bên thứ 3. Chịu trách nhiệm hoàn toàn trong bất cứ tai nạn nào liên quan đến quá trình làm việc Bố trí nhân viên chuyên trách tư vấn thông qua hotline các vấn đề thực hiện cho bệnh viện. 

Trong quá trình thực hiện dịch vụ nếu hóa chất, chế phẩm sử dụng gây mùi khó chịu, không đạt hiệu quả thì thay thế loại hóa chất, chế phẩm khác đáp ứng yêu cầu. 

PHỤ LỤC 3: MẪU CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo mời chào giá số: ..354./TB-BVAB ngày 24./.4./xxx) 

Công ty: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện  

Địa chỉ: Quận Hải Châu, Đà Nẵng Theo Thông báo mời chào giá số …./TB-BVAB ngày tháng 

viện , Công ty… báo giá như sau: 

năm xxx của Bệnh 

Đơn giá 

Stt 

Danh mục 

DVT 

Số lượng 

(VNĐ) 

Thành tiên (VNĐ) 

Cung cấp dịch vụ diệt và 

01 

kiểm soát Chuột, Mối và 

Côn trùng (ruồi, muỗi, | Tháng 

kiến, gián) tại bệnh viện 

 năm xxx-xxx 

Số tiền bằng chữ: 

Tổng cộng: 

Giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

12 

Yêu cầu kỹ thuật của dịch vụ và cung cấp dịch vụ đáp ứng theo yêu cầu tại Phụ 

lục 2 được đính kèm trong Thông báo mời chào giá. 

Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày ký đến 

/ xxx. 

Ngày 

tháng năm xxx 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký tên và đóng dấu)