Mẫu hợp đồng dịch vụ diệt chuột, kiểm soát chuột chuẩn nhất

Khi nói đến việc chống lại sự xâm nhập của chuột, việc có một hợp đồng diệt chuột/ kiểm soát chuột toàn diện và được xác định rõ ràng là rất quan trọng. Một hợp đồng diệt chuột được soạn thảo phù hợp đảm bảo rằng cả nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng đều thống nhất về phạm vi dịch vụ, trách nhiệm và kỳ vọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá tầm quan trọng của hợp đồng kiểm soát/diệt chuột và nêu bật các yếu tố chính cần có để đảm bảo diệt chuột hiệu quả.

Hợp đồng dịch vụ diệt chuột, kiểm soát chuột
Mẫu hợp đồng dịch vụ diệt chuột, kiểm soát chuột chuẩn nhất 4

Tại sao cần có hợp đồng diệt chuột

Loài chuột, chẳng hạn như chuột cống, chuột chù và chuột nhắt, có thể gây thiệt hại đáng kể cho tài sản, làm ô nhiễm thực phẩm và gây nguy hiểm cho sức khỏe. Sử dụng dịch vụ diệt chuột chuyên nghiệp là một bước chủ động hướng tới việc diệt trừ các chuột này và ngăn chặn sự phá hoại trong tương lai. Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào các thỏa thuận miệng hoặc các thỏa thuận không chính thức có thể dẫn đến hiểu lầm và tranh chấp tiềm ẩn. Một hợp đồng diệt chuột được soạn thảo kỹ lưỡng sẽ thiết lập một khuôn khổ rõ ràng và cung cấp sự bảo vệ về mặt pháp lý cho cả hai bên liên quan.

Các nội dung phải có của hợp đồng dịch vụ diệt chuột/ kiểm soát chuột

Phạm vi Dịch vụ: Phác thảo rõ ràng các dịch vụ cụ thể sẽ được cung cấp, chẳng hạn như kiểm tra, xác định, bẫy, loại trừ, giám sát liên tục và các biện pháp phòng ngừa. Xác định tần suất và thời lượng của các dịch vụ để đảm bảo cách tiếp cận chủ động và nhất quán.

Trách nhiệm: Xác định trách nhiệm của cả nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng. Điều này có thể bao gồm cấp quyền truy cập vào cơ sở, thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ về bất kỳ thay đổi nào trong hoạt động của loài chuột và thực hiện các biện pháp bảo trì và vệ sinh được đề xuất để hỗ trợ các nỗ lực kiểm soát sinh vật gây hại hiệu quả.

Lịch trình và thời lượng dịch vụ: Thiết lập lịch trình dịch vụ được hai bên thống nhất, bao gồm ngày bắt đầu và thời hạn của hợp đồng. Điều này đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu rõ về thời gian cung cấp dịch vụ.

Giá cả và Điều khoản thanh toán: Nêu rõ cơ cấu giá, điều khoản thanh toán và bất kỳ khoản phí áp dụng nào, đảm bảo tính minh bạch trong các vấn đề tài chính. Chỉ định tần suất lập hóa đơn, phương thức thanh toán được chấp nhận và hậu quả đối với việc thanh toán trễ hoặc không thanh toán.

Chấm dứt và Gia hạn Hợp đồng: Phác thảo các điều kiện theo đó một trong hai bên có thể chấm dứt hợp đồng, bao gồm thời gian thông báo và bất kỳ khoản phí chấm dứt hiện hành nào. Ngoài ra, chỉ định các thủ tục gia hạn hoặc gia hạn hợp đồng.

Bảo hiểm và Trách nhiệm pháp lý: Đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ cung cấp bảo hiểm phù hợp, chẳng hạn như bảo hiểm trách nhiệm chung và bảo hiểm bồi thường cho người lao động, để bảo vệ khỏi mọi thiệt hại hoặc thương tích không lường trước được. Làm rõ trách nhiệm pháp lý của mỗi bên và mọi giới hạn trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng.

Bảo mật: Bao gồm điều khoản bảo mật để bảo vệ thông tin nhạy cảm được chia sẻ giữa các bên trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm soát sinh vật gây hại.

Giải quyết tranh chấp: Thiết lập một quy trình giải quyết bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh trong thời hạn của hợp đồng, chẳng hạn như hòa giải hoặc trọng tài, để tránh kiện tụng tốn kém và mất thời gian.

Một hợp đồng diệt chuột được soạn thảo kỹ lưỡng là một công cụ quan trọng để thiết lập các kỳ vọng rõ ràng, bảo vệ quyền của cả hai bên và đảm bảo mối quan hệ đối tác thành công trong cuộc chiến chống lại sự xâm nhập của loài chuột. Bằng cách giải quyết các yếu tố chính và thúc đẩy giao tiếp cởi mở, một hợp đồng toàn diện sẽ mở đường cho các biện pháp kiểm soát loài chuột hiệu quả và bền vững.

Hãy nhớ rằng, mỗi hợp đồng dịch vụ diệt chuột có thể khác nhau tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của các bên liên quan. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia pháp lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ kiểm soát sinh vật gây hại có kinh nghiệm để điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp với yêu cầu của mình.

Hợp đồng dịch vụ diệt chuột
Mẫu hợp đồng dịch vụ diệt chuột, kiểm soát chuột chuẩn nhất 5

MẪU HỢP ĐỒNG DIỆT CHUỘT CHẶT CHẼ VÀ ĐẦY ĐỦ NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: …………………………….

Căn cứ theo Luật Thương Mại 36/2005/QH11 của nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 14/6/2005.

Căn cứ theo Luật Dân Sự số 33/2005/QH11 của nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 14/6/2005.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và khả năng, nhu cầu của hai bên.

Hợp đồng được lập ngày….tháng…..năm……., bởi các bên gồm:

BÊN A            : CÔNG TY

Đại diện          :  ……………………………………Chức vụ…………………………………….

Địa chỉ             :……………………………………………………………………………

Điện thoại       : ………………………………Fax:…………………………………………….

MST                : ……………………………………………………………………………

BÊN B            : CÔNG TY

Đại diện          : ………………………………………Chức vụ:…………………………………….

Trụ sở chính    :………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ             :……………………………………………………………………………

Điện thoại       : ………………………………Fax:…………………………………………….

MST                : ……………………………………………………………………………

Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng số…………………..về việc diệt côn trùng động vật gây hại với các điều khoản và điều kiện sau:

Hợp đồng dịch vụ diệt chuột này (“Hợp đồng”) được ký kết giữa [Tên công ty của bạn], sau đây được gọi là “Nhà cung cấp dịch vụ” và [Tên khách hàng], sau đây được gọi là “Khách hàng”, được gọi chung là những đối tác. Hợp đồng này phác thảo các điều khoản và điều kiện chi phối việc cung cấp dịch vụ diệt chuột của Nhà cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.

Nội dung công việc 

1.1 Nhà cung cấp Dịch vụ đồng ý thực hiện các dịch vụ diệt chuột toàn diện, bao gồm kiểm tra, xác định, ngăn ngừa, tiêu diệt và giám sát liên tục hoạt động của chuột, theo yêu cầu. 

1.2 Các Dịch vụ được cung cấp có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

– Tiến hành đánh giá kỹ lưỡng cơ sở để xác định các điểm xâm nhập của chuột, khu vực làm tổ và nguồn thức ăn tiềm năng. 

– Phát triển kế hoạch diệt chuột tùy chỉnh dựa trên các nhu cầu và thách thức cụ thể đối với tài sản của Khách hàng. 

– Thực hiện các phương pháp diệt chuột thích hợp, chẳng hạn như đặt bẫy, đánh bả, kỹ thuật loại trừ và điều chỉnh môi trường. 

– Thường xuyên theo dõi, tái khám để đánh giá hiệu quả của các biện pháp diệt và có những điều chỉnh cần thiết.

Lịch trình dịch vụ: 

1. Khảo sát công trình để xác định nguồn gốc, nguyên nhân chuột phá hoại.

o Đối với các tòa nhà, việc kiểm tra nên bao gồm bên ngoài, sân, tầng hầm và bất kỳ khu vực chứa rác nào.

o Đối với lô đất hoặc bất động sản có cảnh quan, việc kiểm tra phải bao gồm tất cả các khu vực.

2. Các báo cáo bằng văn bản được cung cấp cho khách hàng từ mỗi lần kiểm tra bao gồm các khuyến nghị về cải tiến cấu trúc, cơ khí hoặc hoạt động để giúp diệt chuột.

3. Thỏa thuận về tần suất các chuyến thăm sẽ được thực hiện bởi kỹ thuật viên diệt chuột.

4. Đảm bảo rằng tất cả mồi hoặc bẫy độc sẽ được đặt ở những vị trí mà người, trẻ em, vật nuôi và động vật hoang dã hoàn toàn không thể tiếp cận hoặc được lắp đặt bên trong các trạm mồi bằng nhựa hoặc kim loại nặng được cố định vào mặt đất, hàng rào hoặc một số nơi khác vật đứng yên.

5. Bản sao nhãn hoặc Bảng dữ liệu an toàn vật liệu của bất kỳ loại thuốc trừ sâu nào được sử dụng, cũng như chi tiết về số lượng và vị trí của bất kỳ loại bả nào được sử dụng.

6. Cung cấp “bảo hành cho công việc đã thực hiện” phụ thuộc vào việc khách hàng tuân theo các khuyến nghị nhận được từ kỹ thuật viên diệt chuột.

Thỏa thuận dịch vụ được thay đổi cho các tình huống khác nhau

Tần suất kỹ thuật viên diệt chuột đến thăm, kiểm tra và xử lý tài sản tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự phá hoại cũng như vị trí và việc sử dụng tài sản. Ví dụ: một nhà hàng hoặc tòa nhà chung cư trong khu phố nơi chuột được báo cáo nên có thỏa thuận dịch vụ cung cấp các chuyến thăm thường xuyên hơn so với nhà riêng trong khu vực có ít chuột.

Tùy chọn tần suất xử lý chuột

Đối với sự phá hoại của chuột nhỏ hoặc tạm thời

• Thông thường cần có 3 đến 4 lần thăm khám trong vòng hai tuần để khắc phục vấn đề về chuột và xác nhận sự phá hoại đã được loại bỏ.

Đối với trường hợp nhiễm chuột nghiêm trọng hoặc mãn tính

• Ban đầu, kỹ thuật viên diệt chuột nên thực hiện các chuyến thăm thường xuyên để diệt sự phá hoại. “Giai đoạn loại bỏ” hoặc “làm sạch” này thường kéo dài sáu tuần, nhưng có thể kéo dài hơn tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Sau đó, kỹ thuật viên diệt chuột nên thực hiện các chuyến thăm dịch vụ hàng tháng.

1) Giai đoạn hạ gục:

Dịch vụ ban đầu thường yêu cầu 5 đến 6 lần kiểm tra dịch vụ trong 1-2 tháng đầu tiên để diệt hầu hết chuột. Lịch trình dịch vụ ban đầu này có thể như sau:

Tuần 1:

• Khảo sát tài sản

• Lắp đặt các sản phẩm diệt chuột (trạm đặt mồi nhử, bẫy và hoặc bả chuột trong hang)

• Đề xuất với chủ sở hữu về vai trò của họ trong việc quản lý chuột (ví dụ: dọn dẹp, lấp lỗ hổng trong tòa nhà, bên dưới cửa, v.v.)

Tuần 2-3:

• Kiểm tra lại tài sản để đo lường tiến độ

• Kiểm tra và thay thế mồi nhử chuột

• Diệt chuột chết

• Đóng cửa và phá sập bất kỳ hang nào không còn chuột hoạt động.

Tuần 4-6:

• Kiểm tra hai tuần một lần cho đến khi chuột ngừng hoạt động

2) Giai đoạn bảo trì:

Để duy trì diệt sự xâm nhập của chuột, nhiều công ty cung cấp “hợp đồng bảo trì” sau khi hoàn thành việc dọn dẹp. Các hợp đồng bảo trì thường được cung cấp dưới dạng dịch vụ hàng tháng khi tòa nhà nằm trong khu phố có áp lực chuột cao và/hoặc tòa nhà không thể chứng minh được là có chuột. Ở những nơi ít xảy ra chuột, hợp đồng bảo trì có thể được cung cấp hàng quý thay vì dịch vụ hàng tháng.

Ví dụ về dịch vụ ứng dụng mồi

Dịch vụ trong nhà cho sự phá hoại của chuột

• Những người chuyên nghiệp thường sử dụng kết hợp bẫy chụp và bả được áp dụng theo nhãn.

• Giám sát cẩn thận các sản phẩm diệt chuột là điều cần thiết.

• Những người cư ngụ trong tòa nhà phải được thông báo về mọi ứng dụng và vị trí của bất kỳ bẫy nào thông qua người quản lý tòa nhà.

• Bản sao nhãn và/hoặc Bảng dữ liệu an toàn vật liệu của các sản phẩm được sử dụng phải được lưu giữ tại văn phòng của người quản lý tòa nhà.

Dịch vụ bổ sung để tiêu diệt chuột

• Tùy thuộc vào sự phá hoại, kỹ thuật viên diệt chuột có thể sử dụng kết hợp các trạm mồi và đặt mồi vào hang chuột đang hoạt động, với số lượng trạm mồi và ứng dụng dựa trên mức độ nghiêm trọng của sự phá hoại.

Lắp đặt và bảo trì trạm mồi

• Số lượng và khoảng cách giữa các trạm mồi phải dựa trên mức độ nghiêm trọng của sự phá hoại (xem ví dụ bên dưới):

Mức độ nghiêm trọng của chuộtKhoảng cách giữa các trạm mồiKhoảng thời gian dịch vụ
Nhỏ 35mHàng tháng
Trung bình20mHai lần mỗi tháng
Nặng10mHàng tuần

3) Xử lý hang chuột đang hoạt động

Trong trường hợp một khu vực hoặc bên ngoài tòa nhà có hang chuột hoạt động, kỹ thuật viên diệt chuột có thể lên lịch 5-6 chuyến thăm trong 4-6 tuần. Một lịch trình phòng chống chuột điển hình có thể tương tự như sau:

Tuần 1:

• Kiểm tra bên ngoài tòa nhà và xác định các hang chuột đang hoạt động.

• Đặt mồi bằng phễu.

• Chèn sâu vào hang để vật nuôi hoặc trẻ em không thể tiếp cận mồi.

Tuần 2:

• Cần 7-10 ngày mồi mới phát huy tác dụng.

• Sau khi mồi đã có cơ hội để có hiệu lực, các hang đã được đặt mồi nhử trước đó có thể được đóng lại bằng cách đánh sập hoàn toàn cái lỗ và xới đất xung quanh nó hoặc lấp đầy nó bằng đất mới.

• Kiểm tra bất kỳ hoạt động mới nào bằng cách sử dụng mồi nhử mới khi cần thiết.

Tuần 3-4:

• Khu vực được kiểm tra xem có hang nào được mở lại không.

• Bất kỳ hang nào đang hoạt động đều được mồi lại.

• Các hang mồi tuần trước đã đóng cửa.

• Kiểm tra bất kỳ hoạt động mới nào.

Tuần 5-6:

• kỹ thuật viên diệt chuột nên xác nhận quyền diệt khu vực bằng cách kiểm tra để đảm bảo có ít hang hoạt động hơn và không có hang mới nào xuất hiện.

• Nếu chuột đã được diệt, khu vực này có thể được chuyển sang lịch giám sát (thăm quan hàng tháng với các trạm mồi.)

• Nếu chuột vẫn còn hoạt động, nên duy trì lịch trình hàng tuần (như tuần 3 và 4 ở trên) và tiếp tục đặt bẫy cho đến khi chuột được diệt.

Phí và Thanh toán: 

3.1 Khách hàng đồng ý thanh toán cho Nhà cung cấp Dịch vụ khoản phí đã thỏa thuận cho các dịch vụ diệt chuột được cung cấp. 

Điều 2: Giá Trị Hợp Đồng

2.1 .Đơn giá  (tính bằng tiền Việt Nam Đồng, chưa bao gồm VAT 10%)

STTHẠNG MỤCĐVTĐƠN GIÁ
  Kiểm soát chuột(định kỳ 4 lần/tháng)  Thángđ/tháng
  Phun sát trùng kho(định kỳ 2 lần/tháng)  Thángđ/tháng
Tổng/ tháng

3.2 Điều khoản thanh toán: 

– [Ghi rõ thời hạn thanh toán, ví dụ: hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm] 

– Hóa đơn phải được phát hành [Ghi rõ tần suất xuất hóa đơn, ví dụ: hàng tháng] và phải đến hạn [Ghi rõ ngày hoặc khoảng thời gian đến hạn thanh toán, ví dụ: , trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập hóa đơn]. 

– Các khoản thanh toán trễ có thể phải chịu [Nêu rõ các khoản phạt thanh toán trễ hoặc lãi suất, nếu có].

Trách nhiệm của các Bên: 

4.1 Trách nhiệm của Nhà cung cấp Dịch vụ: 

– Thực hiện các dịch vụ diệt chuột một cách siêng năng, hiệu quả và phù hợp với các thông lệ tốt nhất của ngành. 

– Sử dụng thuốc diệt chuột, bẫy hoặc các phương pháp diệt khác an toàn và đã được phê duyệt, tuân thủ các luật và quy định hiện hành. 

– Cung cấp các kỹ thuật viên có kiến ​​thức và được đào tạo để thực hiện các dịch vụ diệt chuột. 

– Giữ bí mật về bất kỳ thông tin nào thu được trong quá trình cung cấp dịch vụ. 

4.2 Trách nhiệm của Khách hàng: 

– Cấp quyền ra vào vào cơ sở và cung cấp thông tin cần thiết về hoạt động của chuột, các biện pháp diệt trước đây và bất kỳ chi tiết liên quan nào khác. 

– Tuân thủ các khuyến nghị do Nhà cung cấp dịch vụ đưa ra, chẳng hạn như thực hiện các biện pháp vệ sinh hoặc sửa chữa các điểm xâm nhập của chuột. 

– Đảm bảo an toàn cho nhân viên, cư dân, hoặc vật nuôi trong quá trình cung cấp dịch vụ diệt chuột. 

– Thông báo kịp thời cho Nhà cung cấp dịch vụ về bất kỳ mối lo ngại, thay đổi nào trong hoạt động của chuột hoặc thông tin liên quan khác.

Chấm dứt hợp đồng: 

5.1 Một trong hai bên có thể chấm dứt Hợp đồng này khi có thông báo bằng văn bản nếu bên kia không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, tùy thuộc vào thời gian sửa chữa hiện hành. 

5.2 Khách hàng có thể chấm dứt Hợp đồng này mà không có lý do sau khi thông báo bằng văn bản [Nêu rõ thời hạn thông báo chấm dứt, ví dụ: 30 ngày] cho Nhà cung cấp dịch vụ.

Điều khoản Bảo mật: 

6.1 Các Bên đồng ý coi tất cả thông tin thu được trong quá trình cung cấp dịch vụ là bí mật và sẽ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc thực hiện Hợp đồng này, trừ khi luật pháp yêu cầu.

Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp: 

7.1 Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật của [Nêu rõ khu vực tài phán]. 

7.2 Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết một cách thân thiện thông qua đàm phán thiện chí giữa các Bên. 

7.3 Nếu các Bên không thể giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, tranh chấp sẽ được đưa ra hòa giải, do một hòa giải viên được hai bên thống nhất tiến hành. 

7.4 Nếu hòa giải không giải quyết được tranh chấp trong một khoảng thời gian hợp lý, một trong hai Bên có thể khởi kiện tại tòa án pháp luật thích hợp trong khu vực tài phán.

Điều kiện bảo hiểm: 

8.1 Nhà cung cấp dịch vụ đồng ý duy trì phạm vi bảo hiểm phù hợp, bao gồm bảo hiểm trách nhiệm chung và bảo hiểm bồi thường cho người lao động, để bảo vệ khỏi mọi trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn phát sinh từ việc cung cấp dịch vụ. 

8.2 Khách hàng sẽ không quy trách nhiệm cho Nhà cung cấp dịch vụ về bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc thương tích nào có thể xảy ra tại cơ sở trong quá trình cung cấp dịch vụ diệt chuột.

Thỏa thuận hợp đồng:

9.1 Hợp đồng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên liên quan đến vấn đề ở đây và thay thế mọi thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đó, dù bằng văn bản hay bằng miệng. 

9.2 Mọi sửa đổi đối với Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và có chữ ký của cả hai Bên.

Tính nghiêm trọng: 

10.1 Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực và có thể thi hành trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng: 

11.1 Không Bên nào được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Hợp đồng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia.

Điều kiện miễn trừ: 

12.1 Việc một trong hai Bên không thực thi bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này sẽ không được coi là từ bỏ điều khoản đó hoặc quyền thực thi điều khoản đó trong tương lai.

ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, các Bên theo đây đã ký kết Hợp đồng Dịch vụ diệt chuột này kể từ ngày có hiệu lực đầu tiên được viết ở trên.

[Tên Nhà cung cấp Dịch vụ] Bởi: ________________________________ Người ký được Ủy quyền

[Tên Khách hàng] Bởi: ________________________________ Người ký được Ủy quyền

Index