Khách hàng có nhu cầu phun khử trùng tại Đà Nẵng, phun thuốc muỗi, đuổi dơi, ruồi, kiến, gián, xử lý mối triệt để tận gốc, xin liên hệ:

KIEMDICHDANANG

Địa chỉ: Kiệt 408 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000

Số điện thoại: 0938055925