Thiện Trương

Các anh có năng lực rất cao, sự tận tâm hiếm có khi diệt côn trùng Đà Nẵng cho nhà của tôi. Các anh diệt một cách triệt để ruồi cống, gián, mằn hăn, rệp, muỗi