Trần Hảo

Tôi đã sử dụng dịch vụ kiểm soát côn trùng ở đây. Các anh làm việc rất chuyên nghiệp và nhanh chóng. Bảo hành dịch vụ diệt côn trùng Đà Nẵng tới 6 tháng nên tôi rất yên tâm.