Cung cấp diệt muỗi sinh học tại Đà Nẵng. Bảo hành dài hạn, sử dụng hoá chất diệt muỗi thân thiện với môi trường